Anda Mungkin Juga Meminati :

Related Posts with Thumbnails

Pengikut

Senin, 29 Desember 2008

Ibnu Ajurum


Ibnu Ajurum

Dia adalah Muhammad bin Muhammad bin Dawud Abu Abdillah Ash-Shanhaji, dikenali dengan nama Ibnu Ajurum, yang ertinya menurut bahasa Barbar adalah orang yang fakir dan sufi. Dia seorang imam dalam bidang nahwu dan bahasa, seorang pengarang kitab Al-Muqaddimah, yang selanjutnya dikenal dengan Al-Ajurumiyyah.

Menurut riwayat, selama mengarang kitab ini, ia sentiasa mengadap kiblat. Ibnu Ajurum adalah kelahiran kota Fas (Fes) yang ahli juga dalam bidang ilmu hisab (matematika) dan faraidh. Dilihat dari isi kitab Muqaddimah-nya dapat difahami, bahawa ia adalah ulama’ nahwu mazhab Kufah.

Ibnu ajurum juga memiliki banyak kitab karangan dan nazham dalam bentuk bahar rajaz dalam bidang ilmu qira’at dan disiplin ilmu lainnya. Dia wafat di Negara Maghribi (fas) dan dikuburkan di pemakaman Bab Al-Jadid.

Syarah Al-Ajurumiyyah


Syarah Al-Ajurumiyyah adalah nama sejumlah kitab syarah (komentar) tentang kitab “Muqaddimah” Ibnu Ajurum, yang dikenali dengan nama kitab Al-Ajurumiyyah tersebut sangat banyak. Di antaranya karya abdul Malik bin Jamaluddin Al-Isfiraini, dikenali dengan nama Mala ‘Isham (1037H) ; Ahmad Abdul Qadir Al-Kuhani ; Hassan bin Ali Al-Kafrawi (1202H) ; Khalid bin Abdullah Al-Azhari (905H) ; Ahmad bin Zaini Dahlan (1304H) ; Abdurahman bin Ali Sahalih Al-Makudi (801 H) ; Hirah ; dan Mushtafa As-Saqa dan banyak lagi.

Imam Abu Muhammad Al-Baghawi

Imam Abu Muhammad Al-Baghawi

Imam Muhyi al-Sunah Abu Muhammad al-Husain Ibn Mas’ud al-Baghawiy. Wafat tahun 516H. seorang Mujtahid, sekaligus ahli dalam ilmu tafsir, hadits dan fiqh. Di antara karya beliau dalam fan tafsir adalah Ma’alim al-Tanzil serta syarh al-Sunnah dalam fan hadist sedangkan at-Tahzib, Dan Syarh al-Mukhtasar keduanya dalam fan fiqh. (Lih. Abu al-Faidl Muhammad Yasin al-Fadani dalam Al-Fawa’id al-Janiyyah 165, Dar al-fikr 1997).

Selasa, 23 Desember 2008

Assalamualaikum...

Ahlan Wasahlan Wa MArhaban Bikum Ila Sabilur_Rosyad.....
Template by : kendhin x-template.blogspot.com