Anda Mungkin Juga Meminati :

Related Posts with Thumbnails

Pengikut

Rabu, 04 Maret 2009

Makmum Perempuan Terhalang Kelambu kain (kain tirai)

Makmum Perempuan Terhalang Kelambu kain (kain tirai)

Adalah sebuah mushola yang pembatas antara jama'ah lelaki dan perempuan menggunakan kelambu (kain) yang di pasang membujur dari barat ke timur, di mana hujung yang sebelah barat menempel pada tembok sebelah kanan mihrab (tempat khusus imam) yang menutupi pandangan pada imam. Selang beberapa waktu datang seorang yang mengatakan :"Solatnya makmum perempuan tidak sah dan kelambu bagian depan harus dibuka kira-­kira 0,5 m., agar dapat melihat gerakan imam dan, Wushul (sampai) padanya".

Pertanyaan :

1. Sahkah solatnya makmum perempuan ?

Jawab :

1. Khilaf, menurut Qaul Ashah[1] hukumnya tidak sah dan menurut Qaul Muqabil al-Ashah hukumnya sah.Penalaran :

Solat berjam'ah dengan janji pahala yang berlipat-lipat adalah termasuk salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW., sebagaimana Shalat Jum'at, Idul Fitri, Idul Adha, dua solat gerhana dan lain-lain, yang tidak dianugerahkan kepada para Nabi dan umat sebelumnya. Nabi SAW. menunaikan shalat jama'ah dengan para sahabat dengan terang-terangan dan istiqamah (rutin) ketika di Madinah, setelah selama tiga belas tahun beliau dan para sahabat di Makkah menunaikannya secara sembunyi-sembunyi di rumah mereka masing-masing. Menurut Imam al-Munawi hikmah disyari'atkanya tidak lain adalah demi meningkatkan keharmonisan, keramahan, persahabatan. menjalin hubungan informasi, persatuan (ukhwah) dan kepentingan-kepentingan lain antara kaum muslimin, setiap kali mereka bertemu untuk menunaikan shalat, lima kali dalam sehari semalam. Selain dari pada itu, Imam Nawawi al-Bantani al-Jawiy, dalam karyanya Nihayah al-Zain, menyebutkan bahwa solat adalah laksana menu hidangan yang sangat istimewa dan akan lebih istimewa lagi kalau dinikmati secara bersama-sama (berjam’ah).

Pahala yang dijanjikan Allah pun tidak tanggung-tanggung. Nabi SAW. Bersabda :

عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Nafi’ dari Ibn Umar RA. berkata : "Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda :

"Solat berjama’ah lebih utama dari pada solat sendirian dengan dua puluh tujuh

derajat. " (Hadis Riwayat Muslim)

عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوم في جماعة يدرك التكبير الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق (رواه أنس)

Dari Anas Ibn Malik berkata : " Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa solat (ikhlas) kerana Allah selama empat puluh hari secara berjama’ah dengan menemukan takbir yang pertama (takbiratul ihramnya imam) maka dicatat baginya dua kebebasan, bebas dari api neraka, dan bebas dari sifat munafik.” (Hadis Riwayat Anas)

ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية (رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم)

Ertinya :

Tiada tiga orang dalam suatu desa atau lembah (tempat pemukiman orarrg baduwi) yang di dalamnya tidak didirikan solat jama’ah melainkan dikuasai oleh syaitan, maka ditetapkan untuk kamu (agar soat) dengan berjama’ah, kerana sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang sendirian. (Hadis Riwayat : Abu Dawud, a!-Nasa’I dan disohihkan oleh Ibn Hibban dan Hakim)

Pada hakikatnya jama’ah adalah persambungan solat yang terjadi antara imam dan makmum. Syarat sahnya makmun mengikuti imam ada dua belas macam :

1. Niat mengikuti imam atau niat berjama’ah ketika takbir yang pertama.

2. Tidak mendahului imam.

3. Mengetahui gerakan imam, dengan cara :

a. Melihat langsung.

b. Melihat sebagian barisan di depannya.

c. Mendengar langsung suara imam.

d. Mendengar suara muballigh (orang yang menyambung suara imam).

e. Melihat atau mendengar suara rabith (orang yang berdiri di tempat tertentu agar ia

terlihat oleh makmum dibelakangnya).

4. Berkumpulnya imam dan makmum dalam satu tempat.

5. Mengikuti dengan menyesuaikan gerakan imam pada hal-hal sunnah yang dianggap

buruk ketika tidak mengikutinya.

6. Mengikuti imam dalam, gerakan dan ucapan dengan tidak menyamai atau mendahului

takhiratul ihramnya imam.

7. Tidak meyakini bahwa solatnya imam hukumnya batal.

8. Tidak bermakmum pada orang yang statusnya juga menjadi makmum.

9. Tidak didapati adanya imam adalah orang yang ummy (orang yang tidak boleh

membaca) sementara makmumnya adalah qari’ (orang yang mampu membaca).

10. Tidak didapati kekurangan imam dalam sifat alamiyah seperti adanya imam adalah

perempuan dan makmumnya lelaki.

11. Tidak bermakmum kepada oaang yang wajib mengulangi solatnya (i’adah)

sebagaimana orang yang tidak menemukan dua alat bersuci (faqid al-Thohurain).

12. Terdapat kesesuaian antara solatnya imam dan makmum. Oleh kerana itu, tidak sah

makmum solat istisqa’ dan imam shalat fardu.

Dari syarat-sahnya solat berjam’ah yang keempat, tentang tata letak imam dan makmum, terdapat perbezaan menurut klasifikasi (pengolongan) tempat pelaksanaan solat. Artinya pada tempat-tempat tertentu syarat sahnya berjama’ah terdapat perbezaan. Pemilahannya adalah :

a. Salah satu dari imam dan makmum berada di masjid atau semuanya berada di selain masjid.

Ada lima syarat yang harus ditepati oleh makmum:

1. Mengetahui gerakan imam.

2. Boleh sampai pada imam tanpa harus berliku-liku.

3. Jarak imam dan makmum tidak melebihi 300 dzira’ (hasta, ± @ = 18 inchi).

4. Tidak terdapat penghalang untuk melihat imam atau makmum di depannya.

5. Tidak ada penghalang untuk boleh berjalan menuju imam.

Pada syarat keempat dan kelima, terjadi perbezaan pendapat, menurut qaul ashah kedua syarat ini harus terpenuhi dan menurut muqabilul ashah cukup terpenuhinya salah satu dari dua syarat di atas.

حاشية إعانة الطالبين الجزء الأولى ص :٣٢ دار الفكر ٢٠٠٢م

حاصل الكلام على ما يتعلق بهذا الشرط أن لاجتماعهما أربع حالات الحالة الأولى أن يجتمعا في مسجد الحالة الثانية أن يجتمعا في غيره وهذه تحتها أربع صور وذلك لأنهما إما أن يجتمعا في فضاء أو في بناء أو يكون الإمام في بناء والمأموم في فضاء أو بالعكس الحالة الثالثة أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه الحالة الرابعة بعكس هذه ففي الأولى يصح الاقتداء مطلقا وإن بعدت المسافة بينهما وحالت أبنية واختلفت كأن كان الإمام في سطح أو بئر والمأموم في غير ذلك
لكن يشترط فيها أن تكون نافذة إلى المسجد نفوذا لا يمنع الاستطراق عادة كأن كان في البئر مرقى يتوصل به إلى الإمام من غير مشقة ولا يشترط هنا عدم الازورار والانعطاف ولا يكفي الاستطراق

من فرجة في أعلى البناء لأن المدار على الاستطراق العادي

b. Peserta jama’ah berada di masjid.

Tidak disyaratkan apapun kecuali makmum boleh sampai pada imam dengan cara yang boleh dilakukan manusia pada umumnya, walaupun dengan cara berliku­-liku dan membelakangi Qiblat. Hal ini kerana mengingat bahawa setiap masjid adalah dibangun hanya untuk mendirikan solat, sehingga Walaupun dalam keadaan di atas, keberadaanya masih mampu menjami'-kan (menyatukan) antara imam dan makmum.

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب الجزء الأولى ص : ١٦٦ دار الكتب العلمية ١٤١٨ ﻫ_

( و ) ثالثها ( اجتماعهما ) أي الإمام والمأموم ( بمكان ) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية ولاجتماعهما أربعة أحوال أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجة ( فإن كانا بمسجد صح الاقتداء وإن ) بعدت مسافة و ( حالت أبنية ) كبئر وسطح بقيد زدته بقولي ( نافذة ) إليه أغلقت أبوابها أولا لأنه كله مبنى للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعائرها

فإن لم تكن نافذة إليه لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا فيضر الشباك والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد وإن انفرد كل واحد منها بإمام وجماعة ( أو ) كان ( بغيره ) أي بغير مسجد من فضاء أو بناء ( شرط في فضاء ) ولو محوطا أو مسقفا ( أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين ) ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه ( على ثلاثمائة ذراع ) بذراع الآدمي

( تقريبا ) أخذا من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا يضر زيادته ثلاثة أذرع كما في

التهذيب وغيره

فتح العزيز شرح الوجيز الجزء الرابع ص : ٣٤٣–٣٤٤ المكتبة السلفية

الشرط الثاني الاجتماع في الموقف بين الامام والمأموم اما بمكان جامع كالمسجد فلا يضر فيه التباعد واختلاف البناء

(وقوله) في الكتاب اما بمكان جامع الي ان قال واختلاف البناء هذا كلام القسم الاول وأراد بكونه جامعا انه لابد وان يكون الامام والمأموم مجتمعين في الموقف علي ما ترجم هذا الشرط به ومن اسباب الاجتماع ان يكون الموضع مبنيا للصلاة فيكون جامعا لهما وان اختلف البناء وبعدت المسافة ولعله لو قال وهو المسجد بدل قوله كالمسجد لكان أحسن لان الكاف للتشبيه والتمثيل ولا مكان سوى

المسجد يكون جامعا

Dalam gambaran masalah imam dan makmum, berjama’ah dalam mushola yang tidak boleh dihukumi masjid maka menurut qaul ashah tidak sah, karena kelambu tersebut menghalangi pandangan makmum pada imam.

Menurut muqabil al-ashah dihukumi sah sebab masih boleh untuk sampai pada imam seperti dengan membuka kelambu tersebut.

مغني المحتاج الجزء الأول ص : ٢٤٩–٢٥٠ ﻫ_ /١٩۷۸م

فإن كان في بناءين كصحن وصفة أو بيت فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود ( فوجهان ) أصحهما في أصل الروضة عدم صحة القدوة أخذا من تصحيحه الآتي في المسجد مع الموات

[1] Qaul Ashah adalah qaul yang terunggul dari persaingan ketat di antara beberapa qaul yang dikeluarkan Ashhab. Yakni pada masalah yang ada, Ashhab al-Syafi'i berbeza pendapat, qaul yang paling unggul diungkapkan dengan ashah. (lihat : Mahalli Bi Hasyiah al-Qulyubi, juz 1: hlm 14, Dar al-Ihya’ kitabul al-‘arabiyyah”.)

- Muqabil ( lawan /bandingan) dari qaul yang disebut diatas, ia dianggap lemah (dho’if), akan tetapi masih boleh diamalkan secara individu kecuali qaul yang berlebel atau dho’ifun jiddan (sangat lemah) yang hanya boleh dijadikan sebagai sekadar wacana dan sama sekali tidak boleh diamalkan.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Template by : kendhin x-template.blogspot.com